Edytor graficzny Visual Paradigm Online zapewnia zaawansowane funkcje, które pozwalają zmieniać kształt obiektów. Obsługujemy łączenie, odejmowanie, przecinanie, wykluczanie i dzielenie kształtów. Możesz dostosować żądany kształt. W tym filmie dowiesz się, jak łączyć kształty.

Połącz kształty

Podczas edycji projektu możesz łączyć ze sobą wiele kształtów. Połącz oznacza wybranie wielu kształtów, aby połączyć je w jeden kształt.

  1. Po prostu wybierz kształty, a następnie przejdź do panelu Ustawienia, Rozmieść, Tryby kształtów i wybierz łączenie.

    Połącz kształty

  2. Następnie wybrane kształty połączą się ze sobą.

Opcja nieniszcząca

Podczas łączenia kształtów możesz włączyć opcję nieniszczącą. Następnie po połączeniu kształtu nadal możesz rozdzielić kształty, aby przywrócić oryginalne kształty.

Oddziel kształty

Jeśli włączyłeś nieniszczącą opcję, po połączeniu kształtu nadal możesz rozdzielić kształty, aby powrócić do oryginalnych kształtów.

Kliknij połączone kształty prawym przyciskiem myszy i wybierz rozwiń kształt, kształt zostanie rozdzielony z powrotem do oryginalnych kształtów.

 

Dowiedz się więcej o operacjach logicznych w funkcjach edytora graficznego Visual Paradigm Online:

Odejmij kształty

Przecięcie kształtów

Wyklucz kształty

Podziel kształty