Top 9 Kluczy Do Skutecznego Zarządzania Projektami Infografika

Top 9 Kluczy Do Skutecznego Zarządzania Projektami Infografika

Projekt to praca tymczasowa, która tworzy unikalny produkt, usługę lub rezultat. „Tymczasowy” charakter projektu oznacza, że ​​projekt ma wyraźny początek i koniec. Projekt kończy się, gdy cele projektu zostaną osiągnięte lub gdy projekt kończy się, ponieważ jest nieosiągalny lub nieosiągalny, lub gdy projekt nie musi już istnieć. Tymczasowy niekoniecznie oznacza krótkoterminowy. Produkty, usługi lub rezultaty wytworzone w ramach projektu zwykle nie mają charakteru tymczasowego. Większość projektów ma na celu osiągnięcie trwałych rezultatów. Co to jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia wymagań projektowych. Zarządzanie projektami osiąga…continue reading →
Infografika 5 Etapów Komercjalizacji

Infografika 5 Etapów Komercjalizacji

Procesem wprowadzania na rynek nowego produktu lub usługi jest komercjalizacja. Produkcja, dostawa, promocja, sprzedaż, opieka nad konsumentem i inne podstawowe funkcje niezbędne dla komercyjnej rentowności nowych towarów lub usług to rygorystyczne działania handlowe. Jeśli firma chce odeprzeć konkurencję, musi stale aktualizować swoje produkty, aby dostosować się do aktualnych trendów. Obecnie środowisko biznesowe jest dynamiczne i konkurencyjne, dlatego opracowywanie nowych produktów jest procesem krytycznym dla przetrwania. Komercjalizacja nowych produktów i/lub usług to cykl od konceptualizacji do ostatecznego wprowadzenia nowych produktów na rynek. Zazwyczaj proces rozwoju nowego produktu w firmie jest podzielony na pięć etapów: generowanie pomysłów,…continue reading →