Ejemplos De ArchiMate

Các ví dụ của ArchiMate

In this article, you will see a rich collection of ArchiMate examples views, organized into a layered framework following the ArchiMate standard. These ArchiMate views demonstrate how ArchiMate elements can be used. Some of the examples can be used as design patterns.
Hướng Dẫn Quan Điểm ArchiMate (Có Ví Dụ)

Hướng Dẫn Quan Điểm ArchiMate (Có Ví Dụ)

Quan điểm ArchiMate là một khái niệm quan trọng trong ArchiMate . Mỗi góc nhìn chứa một tập hợp các phần tử ArchiMate chuyên biệt cho phép mô hình hóa một khía cạnh cụ thể của kiến ​​trúc doanh nghiệp. Đặc tả ArchiMate 3 chính thức cung cấp 23 quan điểm ArchiMate mẫu. Trong hướng dẫn Quan điểm ArchiMate này, chúng tôi sẽ trình bày tất cả 23 quan điểm ArchiMate này, với các mô tả và ví dụ về sơ đồ ArchiMate cho từng quan điểm. Tất cả các ví dụ về sơ đồ ArchiMate…continue reading →