Việc làm cho Dữ liệu của bạn có thể tìm kiếm được bằng OCR quan trọng như thế nào?

Việc làm cho Dữ liệu của bạn có thể tìm kiếm được bằng OCR quan trọng như thế nào?

Trong bài viết trước , chúng ta đã nói về cách OCR có thể mang lại lợi ích cho quy trình làm việc và hoạt động kinh doanh của chúng ta. Như đã đề cập, một trong những lợi ích của OCR là biến dữ liệu bị đóng băng thành dữ liệu có thể tìm kiếm được. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng có thể dữ liệu có thể tìm kiếm không phải là vấn đề lớn đối với bạn trừ khi bạn sử dụng những dữ liệu đó thường xuyên. Do đó, chúng tôi sẽ khám phá…continue reading →
5 lý do nên sử dụng OCR

5 lý do nên sử dụng OCR

Xử lý nhiều tài liệu bản cứng hoặc hình ảnh văn bản có thể là một vấn đề thực sự khó khăn và đây là lý do tại sao bạn cần sử dụng OCR. Vậy, OCR là gì? OCR là quá trình chuyển đổi các bản sao kỹ thuật số không thể chỉnh sửa thành tài liệu văn bản có thể chỉnh sửa được gọi là OCR . Có thể thay đổi văn bản trong ảnh và tệp PDF mà không cần nhập lại thủ công. Nó là một chương trình nhanh chóng chuyển đổi các tệp này thành…continue reading →