Các yếu tố phổ biến để sử dụng trong thiết kế Halloween của bạn

Các yếu tố phổ biến để sử dụng trong thiết kế Halloween của bạn

Về Halloween Halloween là một ngày lễ của Cơ đốc giáo, kỷ niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Lễ hội Halloween bắt đầu ở Ireland, nơi nó được gọi là Samhain, có nghĩa là "cuối mùa hè". Ở Scotland, nó được gọi là Đêm giao thừa của Tất cả các bảo bối hoặc Hallowe'en. Ở Anh, nó được gọi là Ngày tất cả các linh hồn. Trong nhiều thế kỷ, những người theo đạo Cơ đốc đã tổ chức ngày lễ này để tôn vinh những người đã chết và để kỷ…continue reading →
Trick or Treat – Tìm hiểu thêm về phong tục truyền thống trong Halloween

Trick or Treat – Tìm hiểu thêm về phong tục truyền thống trong Halloween

Hàng năm cứ đến ngày 31 tháng 10, mọi người lại cùng nhau tổ chức lễ hội Halloween. Halloween còn được gọi là Allhalloween, All Hallows Eve, hoặc All Hallows Eve. Mặc dù nó bắt đầu là một ngày với âm hưởng tôn giáo, nhưng bây giờ nó đã phát triển thành một ngày của các sự kiện hoặc niềm vui. Nguồn gốc của Halloween Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của Halloween, được tổ chức vào ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, nó thường được tổ chức vào ngày 31 tháng…continue reading →