Áp dụng bán hàng mới hàng năm của Trung Quốc

Áp phích mẫu được thiết kế đẹp mắt