Cộng Tác Trong Thời Gian Thực Với Visual Paradigm Online

Cộng Tác Trong Thời Gian Thực Với Visual Paradigm Online

Luôn làm việc hiệu quả với công cụ hội nghị truyền hình trong ứng dụng để cộng tác với nhóm của bạn trong thời gian thực về các thiết kế, động não, lập kế hoạch, lập mô hình hoặc bất kỳ nhiệm vụ cộng tác nhóm nào. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!continue reading →
Làm Việc Với Các Ngăn Bố Trí Trong VP InfoART

Làm Việc Với Các Ngăn Bố Trí Trong VP InfoART

Bố cục luôn là một yếu tố quan trọng trong thiết kế tác phẩm nghệ thuật. Với điều khiển bố cục Visual Paradigm InfoART, bạn có thể chỉ định bố cục của tác phẩm nghệ thuật của mình và sau đó phù hợp với các yếu tố thiết kế của bạn. Kích thước của các phần tử sẽ tự động được điều chỉnh theo sự thay đổi của bạn trong bố cục trong quá trình thiết kế. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Hãy dùng thử và xem điều khiển bố cục trợ…continue reading →
Tạo Danh Thiếp Trong 4 Phút

Tạo Danh Thiếp Trong 4 Phút

Hướng dẫn từng bước để tạo danh thiếp bằng cách sử dụng Visual Paradigm InfoART. VP InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo danh thiếp đẹp trong vài phút, không phải trong giờ. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Tìm hiểu cách tạo danh thiếp bằng VP InfoART 00:30 Chỉ định nền danh thiếp với ảnh có sẵn 00:38…continue reading →
Tạo Thiệp Chúc Mừng Trong 3 Phút

Tạo Thiệp Chúc Mừng Trong 3 Phút

Visual Paradigm InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo ra những tấm thiệp đẹp chỉ trong vài phút, không phải vài giờ. Thông tin thêm về VP InfoART có thể được tìm thấy tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Tìm hiểu cách tạo thiệp chúc mừng bằng VP InfoART 00:29 Chỉ định bố cục của thiệp chúc mừng 00:41 Thêm ảnh có sẵn vào…continue reading →
Cách Lưu Thiết Kế Của Bạn Dưới Dạng Hình Ảnh Trong InfoART

Cách Lưu Thiết Kế Của Bạn Dưới Dạng Hình Ảnh Trong InfoART

Xem cách bạn có thể lưu thiết kế của mình dưới dạng hình ảnh (ví dụ: PNG) trong InfoART. Tạo đồ họa thông tin chuyên nghiệp, tờ rơi và hình ảnh tiếp thị trong vài phút mà không cần kinh nghiệm thiết kế! Trang web chính thức của InfoART: https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Bắt đầu tạo thiết kế đầu tiên của bạn: Bắt đầu chỉnh sửacontinue reading →
Cách Lưu Thiết Kế Của Bạn Trong InfoART

Cách Lưu Thiết Kế Của Bạn Trong InfoART

Xem cách bạn có thể lưu thiết kế của mình trong InfoART. Tạo đồ họa thông tin chuyên nghiệp, tờ rơi và hình ảnh tiếp thị trong vài phút mà không cần kinh nghiệm thiết kế! Trang web chính thức của InfoART: https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Bắt đầu tạo thiết kế đầu tiên của bạn: Đã bắt đầu chỉnh sửa miễn phícontinue reading →
Tạo Tờ Rơi Trong 5 Phút

Tạo Tờ Rơi Trong 5 Phút

Hướng dẫn từng bước để tạo một tờ rơi bằng cách sử dụng Visual Paradigm InfoART. VP InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo tờ rơi tuyệt đẹp trong vài phút, không phải trong giờ. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/create/flyers/ Tìm hiểu cách tạo tờ rơi bằng VP InfoART 00:33 Xác định bố cục của tờ rơi 00:44…continue reading →
Cách Tạo Chứng Chỉ Trong VP InfoART

Cách Tạo Chứng Chỉ Trong VP InfoART

VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo chứng chỉ chuyên môn, tờ rơi, danh thiếp, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, bản in và hơn thế nữa trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Dùng thử các mẫu được sử dụng trong video này (không cần đăng ký!) Chỉnh sửa Mẫu Visual Paradigm InfoART cung cấp các dịch vụ sau giúp người dùng tạo…continue reading →
Tạo Chứng Chỉ Trong 4 Phút

Tạo Chứng Chỉ Trong 4 Phút

Hướng dẫn từng bước để tạo chứng chỉ với VP InfoART, bao gồm việc sử dụng các ngăn bố cục, thiết kế riêng biệt thành các lớp, xây dựng trong các tác phẩm nghệ thuật và khối văn bản. Tạo chứng chỉ đẹp trong vài phút, không phải trong giờ. Tìm hiểu cách tạo chứng chỉ bằng VP InfoART: 00:28 Chỉ định nền chứng chỉ với ảnh có sẵn 00:42 Xác định bố cục chứng chỉ 00:59 Chỉnh sửa chứng chỉ trong các lớp 01:15 Thêm tác phẩm nghệ thuật tích hợp sẵn vào…continue reading →
Cách Tạo Tờ Rơi Trong VP InfoART

Cách Tạo Tờ Rơi Trong VP InfoART

VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo tờ rơi chuyên nghiệp, danh thiếp, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, pintables và nhiều thứ khác trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập https://online.visual-paradigm.com/infoart Dùng thử VP InfoART, không cần đăng ký! Bắt đầu miễn phí Visual Paradigm InfoART cung cấp những điều sau đây giúp người dùng tạo tờ rơi chỉ trong vài phút,…continue reading →