Visual Paradigm InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo ra những tấm thiệp đẹp chỉ trong vài phút, không phải vài giờ. Thông tin thêm về VP InfoART có thể được tìm thấy tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Tìm hiểu cách tạo thiệp chúc mừng bằng VP InfoART
00:29 Chỉ định bố cục của thiệp chúc mừng
00:41 Thêm ảnh có sẵn vào ngăn
00:50 Thêm tác phẩm nghệ thuật dựng sẵn vào ngăn làm nền
01:08 Sắp xếp thiết kế thành các lớp
01:24 Thêm tin nhắn chúc mừng của bạn với khối văn bản đi kèm và tùy chỉnh nó
02:16 Thiệp chúc mừng sang PDF

Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!
Bắt đầu miễn phí