Cách Tạo Chứng Chỉ Trong VP InfoART

Cách Tạo Chứng Chỉ Trong VP InfoART

VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo chứng chỉ chuyên môn, tờ rơi, danh thiếp, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, bản in và hơn thế nữa trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Dùng thử các mẫu được sử dụng trong video này (không cần đăng ký!) Chỉnh sửa Mẫu Visual Paradigm InfoART cung cấp các dịch vụ sau giúp người dùng tạo…continue reading →
Tạo Chứng Chỉ Trong 4 Phút

Tạo Chứng Chỉ Trong 4 Phút

Hướng dẫn từng bước để tạo chứng chỉ với VP InfoART, bao gồm việc sử dụng các ngăn bố cục, thiết kế riêng biệt thành các lớp, xây dựng trong các tác phẩm nghệ thuật và khối văn bản. Tạo chứng chỉ đẹp trong vài phút, không phải trong giờ. Tìm hiểu cách tạo chứng chỉ bằng VP InfoART: 00:28 Chỉ định nền chứng chỉ với ảnh có sẵn 00:42 Xác định bố cục chứng chỉ 00:59 Chỉnh sửa chứng chỉ trong các lớp 01:15 Thêm tác phẩm nghệ thuật tích hợp sẵn vào…continue reading →
Cách Tạo Tờ Rơi Trong VP InfoART

Cách Tạo Tờ Rơi Trong VP InfoART

VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo tờ rơi chuyên nghiệp, danh thiếp, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, pintables và nhiều thứ khác trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập https://online.visual-paradigm.com/infoart Dùng thử VP InfoART, không cần đăng ký! Bắt đầu miễn phí Visual Paradigm InfoART cung cấp những điều sau đây giúp người dùng tạo tờ rơi chỉ trong vài phút,…continue reading →
Tạo Thiệp Mời Trong 4 Phút

Tạo Thiệp Mời Trong 4 Phút

Visual Paradigm InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo thiệp mời đẹp chỉ trong vài phút, không phải trong giờ. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/create/invitations/ Tìm hiểu cách tạo thiệp mời bằng VP InfoART 00:28 Chỉ định nền thiệp mời với ảnh có sẵn 00:35 Xác định bố cục của thiệp mời 00:56 Thêm tác phẩm nghệ…continue reading →
Làm Việc Thông Minh Với VP InfoART

Làm Việc Thông Minh Với VP InfoART

VP InfoART là một công cụ thiết kế trực quan tất cả trong một, cho phép mọi người tạo đồ họa thông tin, tờ rơi và hình ảnh tiếp thị chuyên nghiệp trong vài phút mà không cần kinh nghiệm thiết kế! VP InfoART cung cấp hàng nghìn mẫu, biểu tượng, phông chữ, ảnh được làm thủ công và các vật dụng đồ họa thông minh và hơn thế nữa. VP InfoART miễn phí và bao gồm các gói cao cấp để mở khóa các tính năng cao cấp. Với VP InfoART, bất kỳ…continue reading →
Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin

Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin

Visual Paradigm InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến hoàn toàn mới cho phép mọi người trở thành nhà thiết kế và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp với những nỗ lực tối thiểu. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Visual Paradigm InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/ Dùng thử mẫu được sử dụng trong video này (không cần đăng ký!) Chỉnh sửa Mẫu Visual Paradigm InfoART cung cấp các dịch vụ sau giúp người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật đồ họa thông tin chỉ với vài cú…continue reading →
Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin Trong 5 Phút

Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin Trong 5 Phút

Infographic là một công cụ hoàn hảo để hình dung thông tin một cách hấp dẫn. Với VP InfoART, bạn có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp để trình bày thông tin và chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội, đưa nó lên trang web của bạn hoặc xuất bản nó ở dạng thực. Video này trình bày cách tạo một áp phích đồ họa thông tin trong 5 phút bằng cách sử dụng VP InfoART. Tìm hiểu cách sử dụng VP InfoART: 00:25 Xác định bố cục…continue reading →
Tạo Hồ Sơ Sau 5 Phút

Tạo Hồ Sơ Sau 5 Phút

Hướng dẫn từng bước để tạo sơ yếu lý lịch của riêng bạn với VP InfoART, bao gồm việc sử dụng các ngăn bố cục, xây dựng trong các tác phẩm nghệ thuật, các mục thông tin đồ họa. Làm cho sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tìm hiểu cách tạo sơ yếu lý lịch bằng VP InfoART: 00:28 Xác định bố cục sơ yếu lý lịch 01:15 Tải ảnh của bạn lên sơ yếu lý lịch 01:22 Sử dụng khối văn bản xác…continue reading →
Trình Tạo Đồ Họa Thông Tin Dễ Sử Dụng | InfoART

Trình Tạo Đồ Họa Thông Tin Dễ Sử Dụng | InfoART

https://www.youtube.com/watch?v=bJA9dduIUnU Visual Paradigm Online is a whole new online content platform that allows everyone to become a designer and create stunning artwork with minimum efforts. No Design Skills Required Visual Paradigm Online offers following which helps user to create infographic artwork in few clicks: – Dozen of professional infographics templates – Thousands of editable icons – Popular free fonts – Data visualizations with charts – Different download options, including PDF and images with customizable resolution. We have 500+ templates to choose from. Head over to our template page and get started for free!…continue reading →
Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin Trong 5 Phút

Tạo Áp Phích Đồ Họa Thông Tin Trong 5 Phút

Infographic là một công cụ hoàn hảo để hình dung thông tin một cách hấp dẫn. Với Visual Paradigm Online, bạn có thể tạo các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp để trình bày thông tin và chia sẻ thông tin đó trên phương tiện truyền thông xã hội, đưa nó lên trang web của bạn hoặc xuất bản dưới dạng vật lý. Video này trình bày cách tạo một áp phích đồ họa thông tin trong 5 phút bằng cách sử dụng Visual Paradigm Online. Không yêu cầu kỹ năng thiết kế Visual Paradigm…continue reading →