Visual Paradigm InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo thiệp mời đẹp chỉ trong vài phút, không phải trong giờ. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/create/invitations/

Tìm hiểu cách tạo thiệp mời bằng VP InfoART
00:28 Chỉ định nền thiệp mời với ảnh có sẵn
00:35 Xác định bố cục của thiệp mời
00:56 Thêm tác phẩm nghệ thuật dựng sẵn vào thiệp mời
01:05 Chỉnh sửa thiệp mời bằng văn bản đi kèm ô
02:04 Chỉ định thông tin liên hệ bằng cách sử dụng tiện ích Smart InfoART
03:06 Xuất thiệp mời sang PDF

Nhấp qua các liên kết trên để tìm hiểu thêm về cách tạo một thiệp mời mà bạn quan tâm nhất!

Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!
Bắt đầu miễn phí