Infographic là một công cụ hoàn hảo để hình dung thông tin một cách hấp dẫn. Với Visual Paradigm Online, bạn có thể tạo các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp để trình bày thông tin và chia sẻ thông tin đó trên phương tiện truyền thông xã hội, đưa nó lên trang web của bạn hoặc xuất bản dưới dạng vật lý. Video này trình bày cách tạo một áp phích đồ họa thông tin trong 5 phút bằng cách sử dụng Visual Paradigm Online.

Không yêu cầu kỹ năng thiết kế

Visual Paradigm Online cung cấp những ưu đãi sau đây giúp người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật đồ họa thông tin chỉ với vài cú nhấp chuột: – Dozen của các mẫu đồ họa thông tin chuyên nghiệp – Hàng nghìn biểu tượng có thể chỉnh sửa – Phông chữ miễn phí phổ biến – Hình ảnh hóa dữ liệu với biểu đồ – Các tùy chọn tải xuống khác nhau, bao gồm PDF và hình ảnh với độ phân giải tùy chỉnh. Chúng tôi có hơn 500 mẫu để lựa chọn. Đi đến trang mẫu của chúng tôi và bắt đầu miễn phí!