VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo chứng chỉ chuyên môn, tờ rơi, danh thiếp, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, bản in và hơn thế nữa trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Dùng thử các mẫu được sử dụng trong video này (không cần đăng ký!)
Chỉnh sửa Mẫu

Visual Paradigm InfoART cung cấp các dịch vụ sau giúp người dùng tạo chứng chỉ chỉ trong vài cú nhấp chuột:
– Hàng chục mẫu chứng chỉ được tạo thủ công chuyên nghiệp
– Hàng nghìn biểu tượng có thể chỉnh sửa và ảnh lưu trữ
– Phông chữ miễn phí phổ biến
– Các tùy chọn tải xuống khác nhau, bao gồm PDF, hình ảnh với độ phân giải có thể tùy chỉnh

Để bắt đầu, bạn có thể duyệt qua tuyển chọn các mẫu sơ yếu lý lịch của chúng tôi
https://online.visual-paradigm.com/infoart/templates/certificates