Hướng dẫn từng bước để tạo chứng chỉ với VP InfoART, bao gồm việc sử dụng các ngăn bố cục, thiết kế riêng biệt thành các lớp, xây dựng trong các tác phẩm nghệ thuật và khối văn bản. Tạo chứng chỉ đẹp trong vài phút, không phải trong giờ.

Tìm hiểu cách tạo chứng chỉ bằng VP InfoART:
00:28 Chỉ định nền chứng chỉ với ảnh có sẵn
00:42 Xác định bố cục chứng chỉ
00:59 Chỉnh sửa chứng chỉ trong các lớp
01:15 Thêm tác phẩm nghệ thuật tích hợp sẵn vào chứng chỉ
03:54 Xuất chứng chỉ sang PDF

Nhấp qua các liên kết trên để tìm hiểu thêm về cách tạo chứng chỉ mà bạn quan tâm nhất!

Tìm hiểu thêm về VP InfoART tại
https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!
Dùng thử miễn phí!