VP InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến tất cả trong một cho phép mọi người tạo tờ rơi chuyên nghiệp, danh thiếp, chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, tài liệu quảng cáo, áp phích, đồ họa thông tin, thực đơn, pintables và nhiều thứ khác trong vài phút. Để tìm hiểu thêm về VP InfoART, vui lòng truy cập
https://online.visual-paradigm.com/infoart

Dùng thử VP InfoART, không cần đăng ký!
Bắt đầu miễn phí

Visual Paradigm InfoART cung cấp những điều sau đây giúp người dùng tạo tờ rơi chỉ trong vài phút, không mất nhiều giờ:
– Hàng chục mẫu tờ rơi được làm thủ công chuyên nghiệp
– Hàng nghìn kho ảnh và biểu tượng có thể chỉnh sửa
– Phông chữ miễn phí phổ biến
– Các tùy chọn tải xuống khác nhau, bao gồm PDF, hình ảnh có thể tùy chỉnh nghị quyết

Để bắt đầu, bạn có thể duyệt qua lựa chọn các mẫu tờ rơi của chúng tôi
https://online.visual-paradigm.com/infoart/templates/flyers/