Visual Paradigm InfoART là một nền tảng nội dung trực tuyến hoàn toàn mới cho phép mọi người trở thành nhà thiết kế và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp với những nỗ lực tối thiểu. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về Visual Paradigm InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Dùng thử mẫu được sử dụng trong video này (không cần đăng ký!)
Chỉnh sửa Mẫu

Visual Paradigm InfoART cung cấp các dịch vụ sau giúp người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật đồ họa thông tin chỉ với vài cú nhấp chuột:
– Dozen của các mẫu đồ họa thông tin chuyên nghiệp
– Hàng nghìn biểu tượng có thể chỉnh sửa
– Phông chữ miễn phí phổ biến
– Hình ảnh hóa dữ liệu với biểu đồ
– Các tùy chọn tải xuống khác nhau, bao gồm PDF và hình ảnh với độ phân giải tùy chỉnh

Để bắt đầu, bạn có thể duyệt qua tuyển chọn các mẫu đồ họa thông tin của chúng tôi
https://online.visual-paradigm.com/infoart/templates/