Hướng dẫn từng bước để tạo một tờ rơi bằng cách sử dụng Visual Paradigm InfoART. VP InfoART là một nền tảng thiết kế trực tuyến tất cả trong một dành cho những người không phải là nhà thiết kế để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và bản in khác nhau. Với VP InfoART, bạn có thể tạo tờ rơi tuyệt đẹp trong vài phút, không phải trong giờ. Thông tin thêm về VP InfoART tại https://online.visual-paradigm.com/infoart/create/flyers/

Tìm hiểu cách tạo tờ rơi bằng VP InfoART
00:33 Xác định bố cục của tờ rơi
00:44 Điền vào nền ngăn bố cục với ảnh có
sẵn 01:03 Chỉnh sửa tờ rơi bằng cách sử dụng nghệ thuật văn bản đi kèm
01:48 Sử dụng Smart InfoART để trình bày thông tin trên tờ rơi
03:55 Xuất tờ rơi sang PDF

Nhấp vào các liên kết trên để tìm hiểu thêm về cách tạo một tờ rơi mà bạn thích nhất!

Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!
Bắt đầu miễn phí