Bố cục luôn là một yếu tố quan trọng trong thiết kế tác phẩm nghệ thuật. Với điều khiển bố cục Visual Paradigm InfoART, bạn có thể chỉ định bố cục của tác phẩm nghệ thuật của mình và sau đó phù hợp với các yếu tố thiết kế của bạn. Kích thước của các phần tử sẽ tự động được điều chỉnh theo sự thay đổi của bạn trong bố cục trong quá trình thiết kế.

Để tìm hiểu thêm về VP InfoART
https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Hãy dùng thử và xem điều khiển bố cục trợ giúp như thế nào trong thiết kế tác phẩm nghệ thuật
Bắt đầu chỉnh sửa miễn phí

Nhận tài khoản VP InfoART MIỄN PHÍ của bạn và bắt đầu tạo các tác phẩm nghệ thuật của bạn!
Bắt đầu miễn phí