Áp phích chương trình thời trang

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Fashion Show Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)