Áp phích lễ hội thức ăn nhanh

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Fast Food Festival Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)