Áp phích ngày quốc tế trái cây 2021

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: International Fruit Day 2021 Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)