Tờ rơi về Hội nghị thượng đỉnh Ngày Quốc tế Thanh niên

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: International Youth Day Summit Flyer (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)