Áp phích hội chợ việc làm

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Job Fair Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)