Áp phích đồ họa ngày lao động

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Labor Day Graphic Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)