Áp phích đại dương với khẩu hiệu

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Ocean Poster With Slogan (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)