Áp phích ngày của ông bà màu cam

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Orange Grandparents Day Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)