Áp phích công viên ngày tình bạn đơn giản

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Simple Friendship Day Park Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)