Áp phích ngày lao động thế giới với chi tiết

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: World Labor Day Poster With Details (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)