Áp phích Ngày Sốt rét Thế giới

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: World Malaria Day Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)