Áp phích ngày đại dương thế giới

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: World Ocean Day Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)