Chỉ số khối cơ thể (BMI) là thước đo lượng mỡ trong cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng. Nó chỉ là một chỉ số hơn là một phép tính chính xác về lượng mỡ cơ thể tổng thể của một con người.

Chỉ số BMI có thể được xác định bằng công thức toán học. Nó cũng có thể được đo bằng bảng trong đó người ta có thể so sánh chiều cao với cân nặng để đo chỉ số BMI. Chỉ số BMI bình thường nằm trong khoảng từ 18,5 đến 24,9. Điều này cho thấy một người nằm trong phạm vi cân nặng bình thường đối với chiều cao của họ.

Đối với một số cá nhân, chỉ thay đổi chế độ ăn uống có thể dẫn đến giảm cân. Một số bác sĩ có thể khuyên bạn nên tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng và dần trở nên hoạt động thể chất hơn như là một phần của bất kỳ kế hoạch điều trị béo phì nào. Họ có thể khuyên bạn nên bổ sung các thói quen mới bằng thuốc.

Bây giờ, hãy mô tả tất cả những điểm quan trọng này của lối sống lành mạnh vào một bản trình bày đồ họa thông tin đẹp mắt trong 10 bước.