Khả năng tiếp thu cũng như cảm nhận thông điệp một cách chính xác trong quá trình giao tiếp được gọi là khả năng lắng nghe. Giao tiếp chỉ có thể diễn ra khi người nghe nghe và nắm giữ thông điệp một cách đầy đủ và tích cực. Nếu một người không có khả năng lắng nghe hiệu quả, thông điệp có thể dễ dàng bị hiểu sai, quá trình giao tiếp sẽ bị phá vỡ và người gửi sẽ cảm thấy thất vọng.

Nghe so với thính giác

Thính giác chỉ đơn giản là hành động cảm nhận âm thanh qua tai. Nếu bạn không bị khiếm thính, thì thính giác có thể xảy ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên, lắng nghe là điều bạn chọn làm một cách có ý thức. Nghe một bài hát đòi hỏi sự tập trung để não của bạn có thể xử lý nghĩa của từ và câu.

Tại sao Lắng nghe lại Quan trọng?

Lắng nghe rất quan trọng đến mức nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu cung cấp học kỹ năng lắng nghe. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn nhận ra rằng kỹ năng lắng nghe hiệu quả có thể dẫn đến lòng trung thành của khách hàng cao hơn, ít thất bại hơn, năng suất cao hơn cũng như trao đổi kiến ​​thức nhiều hơn, dẫn đến nhiều công việc sáng tạo hơn.

Dưới đây là một số mẹo được cung cấp

  • Đối mặt với người nói và giữ liên lạc với mắt của bạn.
  • Hãy chú ý, nhưng hãy thư giãn.
  • Nghe các từ và tưởng tượng những gì người nói muốn nói.
  • Mở mang tâm trí. Đừng làm phiền hoặc tiếp tục thực thi “giải pháp” của riêng bạn
  • Cố gắng cảm nhận những gì người nói cảm nhận được.
  • Chờ cho đến khi người nói tạm dừng để đặt câu hỏi làm rõ.

Infographic template: 10 Steps To Effective Listening Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)