Thiền vừa là một hoạt động có kỷ luật, trong đó chúng ta có thể hiểu được niềm vui của cuộc sống, bản chất thực sự của chúng ta tự bộc lộ từng khoảnh khắc, và bất cứ điều gì chúng ta làm. Nó không phải là một hệ thống tôn giáo mà người ta chuyển đổi thành tôn giáo. Không giáo điều hay ý thức hệ! Zen là nhận thức thực tế về cái mà chúng ta có thể gọi là chân lý hoàn toàn hoặc chân lý tuyệt đối. Thiền thường liên quan đến việc thực hành thiền – một cách thức nhận ra bản chất bất nhị, sôi động, vi tế và liên kết với nhau của tất cả cuộc sống.

Bạn có quan tâm đến một khái niệm lối sống Zen, nhưng không thể tưởng tượng được việc thực hiện nó khó như thế nào? Dưới đây là cách thực hiện một lối sống thúc đẩy hạnh phúc nhưng không đòi hỏi điều gì đó quá nghiêm khắc.

  • Hãy bắt đầu một ngày mới thật sớm và tràn đầy tình yêu thương
  • Lưu ý thông tin chi tiết
  • Viết nhật ký về lòng biết ơn
  • Thực hành chánh niệm
  • Giảm căng thẳng trong không gian và môi trường yên bình
  • Ăn nhiều rau hơn
  • Nghe nhiều hơn, nói ít hơn
  • Làm cho hòa bình với giọng nói bên trong của bạn
  • Tha thứ
  • Tiêu thụ năng lượng tốt