Tư duy Thiết kế là gì? Tại sao nó vẫn rất quan trọng vào năm 2020?

Tư duy thiết kế có cốt lõi là hướng đến con người. Nó khuyến khích các tổ chức tập trung vào những người mà họ đang tạo ra, điều này sẽ dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ và quy trình nội bộ tốt hơn.

Bằng cách sử dụng tư duy thiết kế, chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên những gì người tiêu dùng tiềm năng thực sự muốn thay vì chỉ dựa vào các bằng chứng trong quá khứ. Vì vậy, khi bạn ngồi xuống để tạo ra một giải pháp cho một nhu cầu kinh doanh, câu hỏi đầu tiên phải luôn là nhu cầu của con người đằng sau nó là gì?

Đồ họa thông tin này tập trung vào mô hình Tư duy Thiết kế năm giai đoạn do Hasso-Plattner đề xuất, được liệt kê như sau:

  • Thông cảm,
  • Xác định các vấn đề),
  • Lý tưởng,
  • Nguyên mẫu,
  • và Kiểm tra.