Nếu bạn không có mục tiêu trong cuộc sống của mình, về cơ bản bạn đang đi theo dòng chảy. Điều này thực sự có thể giúp bạn thư giãn trong ngắn hạn, bởi vì bạn không phải lo lắng về việc đưa ra những quyết định khó khăn và cứ để nó trôi qua. Thật không may, về lâu dài, điều này có thể khá rủi ro. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn đi một nơi khác, việc thay đổi hướng đi có thể khó khăn hơn nhiều so với lúc bạn cầm lái ngay từ đầu.

Tại sao phải thiết lập mục tiêu?

Đặt mục tiêu là một cách có giá trị để thiết lập sự nghiệp mà bạn mong muốn. Bạn sẽ quyết định cách sử dụng thời gian và nguồn lực để đạt được tiến bộ bằng cách đặt mục tiêu và vạch ra một lộ trình đơn giản về cách đạt được điều đó. Thật khó để quyết định công việc sẽ được ứng tuyển, các cột mốc quan trọng hoặc các thành tích khác mà bạn muốn đạt được mà không có mục tiêu.

Thiết lập mục tiêu bao gồm việc phát triển một kế hoạch hành động được thiết kế để thúc đẩy và hướng dẫn các cá nhân hoặc nhóm tiến tới mục tiêu của họ có thể được hướng dẫn bởi các tiêu chí thiết lập mục tiêu, chẳng hạn như tiêu chuẩn SMART.

SMART là gì?

SMART là từ viết tắt của Cụ thể, Có thể đo lường, Có thể đạt được, Có liên quan và Dựa trên thời gian. Mỗi yếu tố của khung SMART làm việc cùng nhau để tạo ra một mục tiêu được lập kế hoạch cẩn thận, rõ ràng và có thể theo dõi được.