Nhóm và làn đại diện cho những người tham gia trong Mô hình quy trình kinh doanh. Khi vẽ sơ đồ, chúng ta có thể cần thêm làn đường vào hồ bơi. Cùng tham khảo cách làm trong bài viết sau nhé.

Cách thêm làn đường vào bể bơi BPMN

Trong sơ đồ quy trình kinh doanh, trước tiên, chúng tôi có thể thêm một nhóm vào sơ đồ của mình.

Chọn công cụ làn đường trong bảng sơ đồ, sau đó nhấp vào nhóm trên trình chỉnh sửa.
Chúng ta có thể thấy rằng một làn đường sau đó được tạo ra bên trong hồ bơi.

Thêm Một Làn Đường Vào Một Bể Bơi BPMN

Trong trường hợp muốn tạo nhiều làn, chúng ta có thể lặp lại các bước trên để tạo nhiều làn hơn trong cùng một nhóm.