Sau khi tạo ra những cuốn sách lật tuyệt vời, chúng tôi có thể trưng bày chúng trong giá sách và chia sẻ với những người khác. Để giá sách của chúng ta trở nên thu hút hơn thì chúng ta hãy trang trí thêm cho kệ sách của mình những món đồ trang trí nhé!

Cách thêm đồ trang trí vào giá sách

Đầu tiên, đi tới Giá sách của tôi trong không gian làm việc của chúng tôi và chọn giá sách mà chúng tôi muốn chỉnh sửa.

Đặt những cuốn sách bạn muốn trưng bày vào giá sách.
Sau đó, chúng tôi sẽ thấy rằng có một số không gian còn lại.

Sau đó, nhấp vào Thêm các mục trên kệ ngẫu nhiên ở phía dưới bên trái.
Xóa các mục trên kệ sẽ loại bỏ tất cả đồ trang trí trên giá)

Sau đó, bạn sẽ thấy rằng tất cả không gian sẽ được lấp đầy bởi các đồ trang trí khác nhau.
Bạn có thể thử các mục ngẫu nhiên khác bằng cách nhấp lại vào nút. Tìm đồ trang trí tốt nhất cho giá sách của bạn và chia sẻ nó với những người khác!

Khi di chuyển các tập sách, các đồ trang trí cũng sẽ di chuyển theo hành động của bạn.