Trong Visual Paradigm Online, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh biểu đồ của mình để phù hợp với màu sắc và phông chữ thương hiệu của công ty hoặc chọn màu phù hợp với chủ đề của bạn. Tùy chỉnh mọi thứ, từ phông chữ và màu sắc đến vị trí của tiêu đề và huyền thoại chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng bóng cho các hình dạng, trình kết nối và văn bản của biểu đồ của bạn.

Thêm bóng cho tất cả các hình dạng, trình kết nối và văn bản

  1. Đảm bảo không có gì được chọn trong sơ đồ của bạn để bạn có thể thấy tab Sơ đồ trong bảng định dạng.
  2. Nhấp vào tùy chọn “Bóng” trong Bảng cài đặt, để áp dụng bóng cho tất cả các phần tử trong sơ đồ của bạn: văn bản, trình kết nối và hình dạng.

    Thêm bóng vào hình dạng, trình kết nối và văn bản

Thêm bóng cho các phần tử riêng lẻ

  1. Chọn phần tử mà bạn muốn thêm bóng.
  2. Đi tới Bảng định dạng, Kiểu và nhấn “Bóng”, để thêm bóng.