Lưu trữ đám mây là một cơ sở dữ liệu được lưu trữ, duy trì và sao lưu từ xa.

Dịch vụ này cho phép người dùng lưu trữ các tập tin trực tuyến, vì vậy họ có thể truy cập chúng thông qua Internet từ mọi lúc, mọi nơi.

Giống như ứng dụng email khách dựa trên web hoặc các tính năng của điện toán đám mây theo một nguyên tắc tương tự, cho phép người dùng truy cập vào tất cả các tính năng và dữ liệu của thiết bị mà không cần phải giữ phần lớn hệ thống trên máy tính của riêng họ. Trên thực tế, hầu hết mọi người vẫn sử dụng nhiều công cụ điện toán đám mây như Gmail, Google Drive, OneDrive, Facebook và Instagram.

Dưới đây chỉ là một số lợi thế của việc áp dụng giải pháp điện toán đám mây cho các công ty:

  • Truy cập mọi lúc
  • Dễ sử dụng
  • Tiết kiệm chi phí
  • Bảo vệ
  • Tính di động
  • Phục hồi sau thảm họa
  • Phòng chống mất mát
  • Thiết lập và cấu hình Zero

Infographic template: Infographic About Advantage of Cloud Storage (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)