Chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 là đa dạng sinh học. Để đối phó với sự bùng phát gần đây của các thảm họa môi trường khác nhau, dịch châu chấu từ châu Phi, cũng như cháy rừng ở Amazon, Indonesia, Nga, Siberia, Australia và các khu vực lân cận khác, dịch bệnh toàn cầu vẫn chưa lắng xuống, cho thấy rằng các hệ sinh thái không chỉ liên quan chặt chẽ đến sự sống còn của con người, nhưng cũng phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt.

  • Chính xác thì đa dạng sinh học là gì?
  • Tác động của giảm đa dạng sinh học đối với con người là gì?
  • Tại sao nó lại được Liên hợp quốc đánh giá là vấn đề quan trọng nhất của năm?

Tầm quan trọng của đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học từ lâu đã cung cấp cho con người lương thực, thuốc men, vật liệu xây dựng, quần áo, vật liệu hóa học và nhiều loại chất trong cuộc sống, được cung cấp bởi các loại sinh vật, con người được hưởng sự đa dạng về giá trị và kết quả do đa dạng sinh học mang lại.

Hơn nữa, với nhiều loài hơn trong hệ sinh thái, hệ sinh thái ít có khả năng bị thay đổi môi trường đáng kể do sự thay đổi của một vài loài, và việc duy trì đa dạng sinh học có thể duy trì sự ổn định và cân bằng của hệ sinh thái.

Nó chỉ ra rằng tất cả nước, thực phẩm và thuốc mà chúng ta cần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thực sự được hỗ trợ và cung cấp bởi đa dạng sinh học.

Infographic template: What World's Species Are Facing Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)