Sau khi hoàn thành một cuốn sách lật, hãy thêm hoạt ảnh vào nó để làm cho nó hấp dẫn hơn! Flipbook maker của VP Online cho phép bạn thêm hoạt ảnh trên văn bản và các đối tượng của flipbook, hãy cùng tham khảo cách thực hiện trong bài viết này nhé!

Làm thế nào để tạo hoạt ảnh cho văn bản và đối tượng của một cuốn sách lật

Trước hết, hãy mở dòng thời gian hoạt ảnh bằng cách nhấp vào biểu tượng ở dưới cùng.

Sau đó, chọn các yếu tố bạn muốn thêm hoạt ảnh và bắt đầu sáng tạo của mình!
Các danh mục của hoạt ảnh được chia thành 2 loại, cho văn bản và cho đối tượng, trong khi 3 loại được bao gồm tương ứng.
Hoạt ảnh cùng loại, tức là cả hai đều là văn bản hoặc cả hai đều là đối tượng, có thể được thêm vào cùng nhau.

Hoạt ảnh cho văn bản


Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải để cài đặt thêm.
Có một tùy chọn nữa cho hoạt ảnh của văn bản, đó là Giao diện văn bản: Ký tự & Từ & Dòng.
Chúng ta có thể chọn giao diện văn bản theo nhu cầu của mình, chẳng hạn như sử dụng các ký tự cho tiêu đề.

Hoạt ảnh cho các đối tượng

Đối với ảnh, sẽ có thêm 2 hoạt ảnh ở Enter và Exit: 

Chơi hoạt hình

Sau khi thêm hoạt ảnh, chúng ta có thể xem trước hoạt ảnh bằng cách nhấn nút phát phía trên dòng thời gian.

Tạo Hoạt Ảnh Cho Văn Bản Và Đối Tượng Của Một Cuốn Sách Lật

 

Thông tin thêm về Nhấn mạnh

Vì sự nhấn mạnh là hoạt ảnh liên tục, nó thường được sử dụng làm trang trí hoặc nền, chẳng hạn như bong bóng nổi hoặc nút tỏa sáng.
Chúng tôi cũng có thể thêm nó vào một số tầm nhìn chính để làm cho nó bắt mắt hơn.

Hơn nữa, chúng ta có thể kiểm soát phần kết thúc của phần nhấn mạnh bằng cách thêm hoạt ảnh “ Thoát ”
Hoạt ảnh sẽ tiếp tục chạy cho đến vị trí của hoạt ảnh Thoát .