Visual Paradigm hỗ trợ một loạt các mẫu bộ lọc để bạn tạo ra một thiết kế tuyệt vời nào đó.

Trình chỉnh sửa mẫu bộ lọc của chúng tôi có bộ lọc phong phú để bạn làm cho tác phẩm nghệ thuật của mình trở nên tuyệt vời. Mọi thứ từ Bevel, Blur, Bumps, Color, Distort, Fill và Transparency, Image Effect, Images Paint and Draw, Material, Overlays, Scatter và Texture, đều nằm ngay trong tầm tay bạn.

  1. Khi chỉnh sửa các tác phẩm nghệ thuật, bạn có thể vào Bảng định dạng, Kiểu để mở bảng Bộ lọc mẫu.

    Áp dụng phong cách cho ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng các mẫu bộ lọc

  2. Sau đó, chọn mẫu Bộ lọc để thay đổi kiểu của tác phẩm nghệ thuật. Phong cách bạn đã chọn sẽ ngay lập tức áp dụng cho thiết kế của bạn.

  3. Bên cạnh việc chọn các mẫu bộ lọc, bạn cũng có thể nhấn Tùy chọn để tùy chỉnh thêm cho tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như ánh sáng, màu sắc, độ mờ, thang độ xám, tần số, độ bão hòa và lớp phủ.

Mẹo: Bạn có thể cố gắng tạo ra một thiết kế nổi bật bằng cách chọn hiệu ứng ánh sáng hoặc hiệu ứng tưởng tượng kết hợp. Hoặc, tạo ra thứ gì đó vượt thời gian với thang độ xám, hạt phim hoặc hiệu ứng ảnh cổ điển. Có rất nhiều hiệu ứng ảnh tuyệt vời sẽ làm cho thiết kế của bạn trở nên tuyệt vời, hãy thử ngay!