Trẻ sơ sinh ngủ trung bình hầu hết cả ngày lẫn đêm và thức dậy sau vài giờ để bú. Nhìn chung, trẻ sơ sinh ngủ nhiều hơn, trung bình 14-17 giờ mỗi ngày trong hai tuần đầu tiên. Tuy nhiên, họ luôn thức dậy và hầu như không ngủ lâu hơn 4 giờ, kể cả vào ban đêm. Đối với những người lần đầu làm cha mẹ, rất khó để biết trẻ sơ sinh nên ngủ bao lâu và ngủ bao lâu.

Có thể hiểu rằng, nhiều bậc cha mẹ muốn con cái của họ ngủ cả đêm. Trẻ ngủ càng lâu thì bố mẹ ngủ càng lâu. Thật không may, hầu hết các bậc cha mẹ mới đều phải chấp nhận rằng con họ thức giấc nhiều lần vào ban đêm. Hầu hết trẻ sơ sinh bắt đầu tiếp cận với mô hình giấc ngủ của người lớn trong khoảng thời gian từ ba tháng đến một tuổi. Vào thời kỳ đó, trẻ bắt đầu ngủ dài hơn vào ban đêm và ngắn dần vào ban ngày.

  • Chu kỳ giấc ngủ của trẻ sơ sinh khoảng 45-60 phút.
  • Chu kỳ giấc ngủ của trẻ khác nhau
  • Thức đêm là cần thiết đối với trẻ sơ sinh
  • Trẻ sơ sinh cần ăn suốt ngày đêm
  • Trẻ sơ sinh dành khoảng 50% thời gian ngủ cho giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM).
  • Trẻ sơ sinh có thể cần 20 phút để chìm vào giấc ngủ sâu.
  • Thời gian ngủ trưa lý tưởng thường là 1,5-2,5 giờ.
Babies Sleep Patterns Infographic