Giáo dục là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà một quốc gia sẽ thực hiện trong tương lai. Đây là động lực quan trọng của chuyển đổi, phát triển sức khỏe và sinh kế, thúc đẩy sự gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế dài hạn. Các xã hội có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn và trình độ học vấn cao hơn có xu hướng ổn định, có tỷ lệ thịnh vượng kinh tế cao hơn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn và mức độ bình đẳng cao hơn.

Nhiều cơ hội việc làm hơn

Không dễ để tìm được việc làm, nhất là trong thời buổi kinh tế bất ổn. Bạn cũng cần phải cạnh tranh với hàng trăm ứng viên công việc khác. Giáo dục đại học cho phép mọi người chuyên sâu vào một số ngành nhất định, do đó mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chống lại đói nghèo

Nhiều trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực không được tiếp cận với trường học cơ bản, và thiếu giáo dục là nguyên nhân sâu xa của đói nghèo. Nghiên cứu cho thấy, các quốc gia có tỷ lệ người biết chữ cao mang lại thu nhập bình quân đầu người cao cho người dân. Trong khi đó, các nước đang phát triển, nơi có một tỷ lệ đáng kể cư dân sống dưới mức nghèo khổ, thường có tỷ lệ mù chữ cao.

Benefits of Education

Nhiều lợi thế giáo dục này có mối quan hệ với nhau vì chúng cùng cải thiện môi trường sống của cá nhân. Đáng buồn thay, có nhiều quốc gia trên thế giới mà cơ hội giáo dục bị hạn chế, bất chấp tất cả những lợi ích của giáo dục. Do thiếu kinh phí và các trường học gần đó, nhiều trẻ em đã mất cơ hội được giáo dục. Việc không được giáo dục có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như đói kém, bất công, thậm chí lạm dụng và tội phạm.