VPN hoặc mạng riêng ảo cho phép bạn tạo kết nối an toàn đến một mạng khác qua Internet. Lúc đầu, chúng chỉ là một cách để kết nối các mạng kinh doanh với nhau một cách an toàn thông qua Internet, hoặc cho phép bạn truy cập các mạng kinh doanh từ nhà.

Bây giờ VPN thực sự phổ biến, nhưng không chỉ vì mục đích ban đầu VPN được tạo ra. Thay vào đó, VPN thường được sử dụng để truy cập các trang web bị hạn chế, bảo vệ các hoạt động duyệt web của bạn khỏi WiFi công cộng, v.v.

Bảo vệ sự riêng tư của bạn

Hãy xem xét một mạng Wi-Fi công cộng, có thể là tại một quán cà phê hoặc sân bay. Bạn có chắc chắn mạng Wi-Fi an toàn không? Hoặc nó có thể bị theo dõi bởi một tin tặc theo dõi dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng, mà bạn truyền tải mỗi khi bạn lướt Internet.

Cách VPN hoạt động

VPN là một mạng riêng kết nối các trang web hoặc người dùng từ xa với nhau bằng cách sử dụng internet. VPN sử dụng các liên kết “ảo” được định tuyến đến một vị trí từ xa thông qua mạng riêng của công ty hoặc nhà cung cấp VPN bên thứ ba. Khi nó được truyền qua mạng Wi-Fi, VPN sử dụng mã hóa để xáo trộn dữ liệu. VPN giúp duy trì tính bảo mật và không thể bị đọc bởi ai đó chặn dữ liệu được mã hóa.

Benefits of VPN

Lợi ích của VPN

  • Bạn có thể liên kết với một máy chủ ở một quốc gia khác bằng VPN và “đánh lừa” vị trí của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng VPN để quay lại các vị trí quen thuộc và truy cập Internet như bình thường nếu bạn ở ngoài Hoa Kỳ.
  • Bạn cũng có thể làm ngược lại: từ sự an toàn của ngôi nhà của bạn, bạn có thể chuyển đến một máy chủ VPN từ xa và có thể xem nội dung phát trực tuyến không thể truy cập được ở Hoa Kỳ.