Mô hình hóa thông tin tòa nhà (BIM) là quá trình cung cấp và quản lý thông tin tòa nhà trong suốt quá trình thiết kế, xây dựng và vòng đời của tòa nhà hoặc tài sản. Thông thường, quy trình này sử dụng phần mềm mô phỏng tòa nhà 3D để tăng năng suất của các nhà tư vấn và nhà thầu trong suốt vòng đời của tài sản.

Quá trình trên sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu về mô hình thông tin tòa nhà, bao gồm hình học kiến ​​trúc, mối quan hệ không gian, thông tin diện tích, số lượng và đặc điểm của các thành phần công trình, … Công nghệ mô phỏng thông tin tòa nhà sử dụng các công nghệ mới để hỗ trợ quản lý dự án, kiểm soát thủ tục xây dựng, liên bộ phận cộng tác, giao tiếp bên ngoài, hỗ trợ quyết định và quản lý rủi ro.

BIM có các đặc điểm sau:

  • Mô hình kiến ​​trúc trực quan: Kết quả của phần mềm BIM là một mô hình ba chiều, yêu cầu nhiều sơ đồ mặt bằng, hình ảnh động 3D hoặc các đồ họa khác trong dự án xây dựng.
  • Thiết kế tham số: BIM không còn dựa trên các mối quan hệ hình học đơn giản như điểm và đường, mà được xây dựng bằng cách sử dụng các công trình kiến ​​trúc như tường, cửa ra vào và cửa sổ.
  • Hướng đối tượng liên quan hai chiều: tất cả các công trình xây dựng đều liên quan đến một tập hợp các đối tượng có thể tái sử dụng.
  • Tích hợp thông tin liên quan: BIM bao gồm tất cả các thông số dữ liệu liên quan có liên quan đến nhau giữa các đối tượng cơ bản của dự án xây dựng được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu thống nhất

Công nghệ xây dựng mô hình thông tin tạo ra việc sử dụng tài liệu lâu dài và liên tục. Nó không chỉ lưu trữ tất cả thông tin ở cùng một nơi mà còn quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản.