Ứng dụng dành cho thiết bị di động đã trở thành một công cụ tiếp thị phải có cho tất cả các công ty, bất kể quy mô ngành. Đây là một cách hiệu quả để tăng doanh số bán hàng thông qua các ứng dụng di động giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Mặc dù nhiều chủ doanh nghiệp có thể cảm thấy rằng việc tạo và sở hữu một ứng dụng là tốn kém hoặc không cần thiết, nhưng ứng dụng dành cho thiết bị di động thực sự có thể giúp các doanh nghiệp thu hút và xây dựng cơ sở khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng và tăng uy tín thương hiệu của họ. Ngoài ra, khách hàng và nhân viên của bạn có thể nhanh chóng kết nối, sử dụng ứng dụng di động của bạn để tăng cường kết nối hiệu quả hơn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

  • Quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhanh hơn và tốt hơn nhiều
  • Thu hút nhiều khách hàng hơn
  • Cung cấp chiết khấu, phiếu giảm giá và hồ sơ thành viên và quản lý
  • Cung cấp phân tích khách hàng tốt hơn
  • Khuyến khích các quyết định mua hàng
  • Tùy chọn thanh toán thuận tiện hơn
  • Cung cấp trạng thái và lịch sử đơn đặt hàng cho cả hai bên
  • Cung cấp giỏ hàng
  • Nâng cao thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp
  • Tương tác với khách hàng bằng cách cung cấp nhiều tin tức cập nhật hơn

Book Store App Infographic