Đôi khi khi thực hiện sáng tạo, chúng tôi có thể cần thiết kế với các đơn vị cụ thể. Trong công cụ thiết kế của Visual Paradigm Online, chúng tôi được phép thay đổi đơn vị là Điểm (pt), Inch (“) và Milimét (mm).

Cách thay đổi các đơn vị trong sơ đồ

Trong công cụ thiết kế, chúng ta có thể thay đổi đơn vị của thiết kế bằng View -> Units -> Points / Inches / Milimét.

Sau đó, chúng ta có thể thấy đơn vị kích thước được thay đổi theo cài đặt.