Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng trong cuộc sống của bạn. Từ tham vọng nghề nghiệp đến mục tiêu cá nhân của bạn, kỹ năng giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cả hai. Tuy nhiên, tầm quan trọng của nó không thể được nhấn mạnh đầy đủ.

Giao tiếp tốt là một tài sản quan trọng cho sự thành công và các mối quan hệ làm việc tốt ở tất cả các cấp của công ty. Những nhân viên cung cấp các kênh giao tiếp rõ ràng sẽ nhanh chóng xây dựng lòng tin giữa các đồng nghiệp của họ, dẫn đến tăng năng suất, sản lượng và tinh thần tổng thể. Trong các cuộc phỏng vấn xin việc, kỹ năng này thường khiến một người trở nên khác biệt so với đối thủ.

Kỹ năng giao tiếp có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những người và tình huống xảy ra hàng ngày và cũng giúp chúng ta tránh xung đột, thỏa hiệp và đưa ra quyết định tốt hơn. Dưới đây là năm cách bạn có thể củng cố kỹ năng giao tiếp của mình.

  • Kỹ năng Nghe – Đối thoại rõ ràng bắt đầu bằng cách lắng nghe cẩn thận. Thay vì xây dựng câu trả lời của bạn, hãy thực sự lắng nghe những gì người kia đang nghĩ.
  • Ở trong vị trí của người khác – Có thể hiểu được cảm xúc của những người xung quanh bạn là một phần thiết yếu để trở thành một người giao tiếp hiệu quả.
  • Giao tiếp phi ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể – Nét mặt, cử chỉ, tư thế và giọng nói của bạn là những công cụ giao tiếp mạnh mẽ.
  • Thu hút khán giả vào cuộc thảo luận – Đặt câu hỏi cho nhóm, cho phép các cá nhân chia sẻ ý kiến ​​của họ.
  • Đưa ra các đề xuất và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng

Communication Skills Infographic