Bạn có thể tạo ảnh bằng cách thêm khung ảnh trong Visual Paradigm Online. Chọn từ bộ sưu tập khung ảnh của chúng tôi từ bố cục trừu tượng cổ điển đến sáng tạo, những khung ảnh lớn sẽ tạo thêm nét hoàn hảo cho ảnh của bạn, hãy thử tùy chỉnh và biến nó thành của riêng bạn.

  1. Bạn có thể đóng khung ảnh của mình bằng cách chọn một khung trong bảng màu.
  2. Sau đó nhấp chuột phải vào khung và chọn Chọn Hình ảnh từ menu bật lên để tải ảnh lên.

  3. Bạn có thể chọn nhập tệp hoặc chỉ định nguồn hình ảnh theo một số cách.
  4. Sau đó, bạn có thể định vị chính xác và thay đổi kích thước ảnh bằng cách nhấp đúp vào khung ảnh, bạn có thể thử kéo ảnh của mình vào bên trong khung để hiển thị phần tốt nhất của nó, điều chỉnh kích thước của ảnh để tập trung vào một phần cụ thể.

    Tạo khung ảnh

Chúng tôi cung cấp nhiều khung ảnh miễn phí, như khung trang trí, khung polaroid, khung giấy xé, khung kiểu làm bằng tay, khung ảnh truyền thống, khung cổ điển… Chỉ cần kéo và thả ảnh của bạn vào khung ảnh.

Lời khuyên

Bạn có thể thay đổi khung ảnh chỉ với một cú nhấp chuột.
Nếu bạn chọn một khung ảnh nhưng không thích và muốn thay đổi khung khác, bạn có thể nhanh chóng thay đổi giao diện của khung bằng cách nhấp chuột phải vào khung và chọn nút thay đổi khung để đạt được kết quả tốt nhất.