Phá rừng là việc chặt phá rừng tự nhiên. Nếu thế giới đang tìm cách làm chậm biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và nuôi sống hàng tỷ người, thì cây cối chắc chắn sẽ trở thành một phần quan trọng của giải pháp. Tuy nhiên, nó có xu hướng diễn ra trên diện rộng, hy sinh lợi thế lâu dài của những cây cao chót vót và thu về những lợi ích ngắn hạn. Phá rừng có tác động tiêu cực đến môi trường và biến đổi khí hậu của chúng ta.

Nguyên nhân phá rừng

Điển hình là việc di dời một khu rừng hoặc lâm phần cây khỏi đất để chuyển sang mục đích sử dụng không phải là rừng, tức là cho mục đích nông nghiệp và canh tác. Tăng trưởng nông nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng, chia cắt môi trường sống và mất đa dạng sinh học rừng.

Từ năm 2000 đến năm 2010, nông nghiệp thương mại quy mô lớn (chủ yếu là chăn nuôi, trồng đậu tương và cọ dầu) chiếm 40% nạn phá rừng nhiệt đới, 33% là nông nghiệp tự cung tự cấp ở nông thôn. Cây bị chặt để làm vật liệu xây dựng, gỗ, hoặc bán làm chất đốt, đất bị chặt phá được sử dụng làm đồng cỏ chăn nuôi và trồng trọt.

Sự kiện chính của nạn phá rừng

  • Các khu rừng nhiệt đới đang bị mất với tốc độ khoảng 31.000 dặm vuông / năm, theo dữ liệu vệ tinh.
  • Khoảng 200.000 mẫu rừng nhiệt đới (diện tích gấp 14 lần Manhattan) bị cháy hàng ngày trên khắp thế giới.
  • Khoảng 36 sân bóng phủ đầy cây cối bị phá hủy mỗi phút do nạn phá rừng.

Deforestation Infographic